TÜBİTAK Destekli Projeleri

Proje No Projedeki Görevi Proje Adı Başlama/Bitiş Tarihi
TÜBİTAK TARP-2110 Yardımcı araştırmacı Trakya Bölgesinde Üretilen Ekmeklik Buğdayların Çeşit-Su Verim-Kalite İlişkilerinin Belirlenmesi 1998-2000
TÜBİTAK 108O305 Proje Yürütücüsü Trakya Koşullarında Farklı Sulama Yöntemleri Altında İkinci Ürün Silajlık Mısırın Su Üretim Fonksiyonlarının Belirlenmesi 2008-2009
TÜBİTAK 119O088 Proje Yürütücüsü Farklı Sulama Yöntemleri ile Sulanan Serin ve Sıcak İklim Çimlerinde Su Kısıtı 2019-2021

Diğer Projeleri (DPT, BAP, vb.)

Proje No Projedeki Görevi Proje Adı Başlama/Bitiş Tarihi
(TÜAF 128) Yürütücü Starking Delicious Elma Çeşidinde Farklı Sulama Yöntemi ve Sulama Suyu Miktarlarının Gelişme, Verim ve Kaliteye Etkisi 1997-2000
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yardımcı araştırmacı Tekirdağ Koşullarında Razakı ve Semillon Üzüm Çeşitlerinde Gençlik Dönemindeki Asmalarda Su Tüketiminin Belirlenmesi ve Sulamanın Vegetatif Gelişme Üzerine Etkileri 2000-2003
Trakya Üni. Araştırma Fonu (TÜBAP 537) Yardımcı araştırmacı Patates Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin ve Su – Verim – Kalite İlişkilerinin Belirlenmesi 2004-2006
Namık Kemal Üni. Bilimsel Araştırma Projeleri Koord. Birimi NKUBAP 00.24.YL.10.22 Yürütücü Rekreasyon Alanlarında Kullanılan Pop-Up Tipi Yağmurlama Başlıklarının Su Dağılım Özellikleri Açısından Karşılaştırılması 2013 – 2014
Trakya Üni. Araştırma Fonu (TÜBAP 2012-23) Yardımcı araştırmacı Çim Alanlarda Farklı Sulama Düzeylerinin Bitki Gelişimi, Çim Kalitesine Etkileri ve Ekonomik Analizi 2012 – 2013
Namık Kemal Üni.NKUBAP 03 GA23 528 Proje Yürütücüsü Güvenilir ve Hızlı İnfiltrasyon Ölçme Aracının Belirlenmesi 2023- devam