Sulama Sistemlerinin Tasarımı

18.9.2015 - 04:31  |  0 Yorum

 

Sevgili öğrenciler
Ders notlarını her hafta pazartesi günü bu sitede bulacaksınız. Bunun dışında,  kaynak olarak aşağıdaki eserleri kullanabilirsiniz.


YILDIRIM, O.,2013. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Sulama Sistemlerinin Tasarımı, Yayın No: 1594, Ders Kitabı: 546.

ORTA, A. H., 2009. Rekreasyon Alanlarında Sulama. Tekirdağ, TÜRKİYE.

ORTA, A. H., 2017. Rekreasyon Alanlarında Sulama. Nobel Akademik Yayıncılık.

Tüm öğrencilerime kolaylık ve başarılar dilerim.

1.Hafta:Giriş

2.Hafta:Düşük Basınçlı Boru Sistemleri

2.Hafta:Arazi Tesviyesi

3.Hafta:En Küçük Kareler Yöntemi

1.ÖDEV

4.Hafta:Simetrik Artıklar Tesviye Projeleme Yöntemi

4.Hafta:Arazinin Tesviye Edilmesi ve Doğrusal Programlama Tekniği

2.ÖDEV

5.Hafta:Çift Silindir İnfiltrometre ile İnfiltrasyon Testi

5.Hafta:Yüzey Sulama Yöntemleri 1.Salma Sulama Yöntemi

5.Hafta:Yüzey Sulama Yöntemleri 2.Tava Sulama Yöntemi

3.ÖDEV

6.Hafta:Yüzey Sulama Yöntemleri 3.Uzun Tava Sulama Yöntemi

6.Hafta:Yüzey Sulama Yöntemleri 4.Karık Sulama Yöntemi

4.ÖDEV

7.Hafta:Yağmurlama Sulama Yöntemi ve Tekil Başlık Testi

8.Hafta:Yağmurlama Sulama Sisteminde Uygun Başlık Seçimi

5.ÖDEV

9.Hafta:Yağmurlama Sulama Sisteminde Lateral ve Ana Boru Hattının Projelendirilmesi

10.Hafta:Damla Sulama Yöntemi

Yorum Yapın