Yönettiği Tezler

Tamamlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri:

 • Adanalı, T., “Rekreasyon Alanlarında Kullanılan Farklı Sulama Yöntemlerinin Topraktaki Tuz Dağılımına Etkisi”, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2023
 • Osman, M.H., “Evaluation of Agricultural Water Productivity in Somalia”, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,2022.
 • Ergen, C., "Toprak Altı Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Serin ve Sıcak İklim Çimlerinde Su Kısıtı", Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2021
 • Kuyumcu, S., "Yağmurlama Sulama Yöntemi ile Sulanan Serin ve Sıcak İklim Çimlerinde Su Kısıtı", Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2020
 • Türk, B., "Yağmurlama Sulama Yöntemi ile Sulanan Serin ve Sıcak İklim Çimlerinin Su Tüketimleri ve Sulama Zamanı Belirlenmesi", Namık Kemal Üniversitesi, 2019
 • Ayanoğlu, H., "Toprak Altı Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Serin ve Sıcak İklim Çimlerinde Sulama Zamanı Planlaması", Namık Kemal Üniversitesi, 2018
 • Öncel, Ç.S., "Irrigation Scheduling Based on Crop Water Stress Indexs (CWSI) for Coll and Warm Season Turfgrass Under Subdrip Irrigation Method", CIHEAM, 2018
 • Bezirgan, S., "Yağmurlama Sulama Yöntemi ile Sulanan Serin ve Sıcak İklim Çimlerinde Sulama Zamanı Planlaması", Namık Kemal Üniversitesi, 2018
 • Balcı, F., “Rekreasyon Alanlarında Kullanılan Pop-Up Tipi Yağmurlama Başlıklarının Su Dağılım Özellikleri Açısından Karşılaştırılması”, Namık Kemal Üniversitesi,2015
 • Tüzün, İ., “Domatesin (Lycopersicon esculentum L) Su-Üretim Fonksiyonları, 2006.
 • Tuna, B., “ Ayçiçeği Bitkisinin Su-Üretim Fonksiyonları, Trakya Üniversitesi, 2005.
 • Okursoy, H., “Trakya Koşullarında Ekonomik Sulama Düzeyinin Belirlenmesi” Trakya Üniversitesi, 2005.
 • Sener. M., “Tekirdağ Koşullarında Soğanın Sulama Zamanı Planlaması”, Trakya Üniversitesi, 1999.

Doktora Tezleri:

 • Okursoy, H., “Trakya Koşullarında Farklı Sulama Yöntemleri Altında İkinci Ürün Silajlık Mısırın Su Üretim Fonksiyonlarının Belirlenmesi” Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2009.
 • Gündüz, A., “Tekirdağ Koşullarında, Sulamanın Razakı ve Semillon Üzüm ÇeşitlerindeVerim ve Kalite Üzerine Etkisi”,Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2007.

Devam Eden Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri:

 • Akkor, B., “Trakya Yöresindeki Rekreasyon Alanlarında Karşılaşılan Sulama Sorunları ve Çözüm Yolları”,Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.

Doktora Tezleri:

 • BAHARLI, Ö., “Trakya Koşullarında Basınçlı Sulama Uygularında Güneş ve Rüzgar Enerjisinden yararlanma Olanaklarının Araştırılmas”,Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.